Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PC1: Thông báo giao dịch bán cổ phiếu quỹ cho người lao động

HOSE - 15/10/2021 22:48:55
PC1: Thông báo giao dịch bán cổ phiếu quỹ cho người lao động

Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I thông báo giao dịch bán cổ phiếu quỹ cho người lao động như sau:


Tài liệu đính kèm
  62459_-lao-dong_signed.pdf

Tin tức về PC1

Tin tức cùng ngành