Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PC1: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu ESOP

HOSE - 15/10/2021 22:49:16
PC1: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu ESOP

Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu ESOP như sau:


Tài liệu đính kèm
  62510_H-CP-ESOP_signed.pdf

Tin tức về PC1

Tin tức cùng ngành