Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SRF: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết

HOSE - 15/10/2021 22:50:19
SRF: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần SEAREFICO (mã CK: SRF) được thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán với nội dung như sau:


Tài liệu đính kèm
  62533_hay-doi-niem-yet.pdf

Tin tức về SRF

Tin tức cùng ngành