Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VOS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Đặng Hồng Nam

HOSE - 15/10/2021 22:52:46
VOS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Đặng Hồng Nam

Đặng Hồng Nam báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam như sau:


Tài liệu đính kèm
  62642_NB-Dang-Hong-Nam.pdf

Tin tức về VOS

Tin tức cùng ngành