Mã Chứng Khoán   Tin tức  

THG: Giải trình BCTC bán niên năm 2021 so với cùng kỳ năm trước

HOSE - 15/10/2021 23:05:33
THG: Giải trình BCTC bán niên năm 2021 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang giải trình BCTC bán niên năm 2021 so với cùng kỳ năm trước như sau:


Tài liệu đính kèm
 

35407_an-nien-nam-2021.pdf

Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2021 (riêng lẻ + hợp nhất)

Tin tức về THG

Tin tức cùng ngành