Mã Chứng Khoán   Tin tức  

ITC: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải

HOSE - 19/10/2021 09:50:05
ITC: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải

Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà như sau:


Tài liệu đính kèm
  55650_-va-TM-Thien-Hai.pdf

Tin tức về ITC

Tin tức cùng ngành