Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SRF: Thông báo giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

HOSE - 19/10/2021 09:51:15
SRF: Thông báo giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Công ty Cổ phần SEAREFICO thông báo giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin như sau:


Tài liệu đính kèm
  55728_-Phan-Thanh-Long.pdf

Tin tức về SRF

Tin tức cùng ngành