Mã Chứng Khoán   Tin tức  

THI: Nhắc nhở tạm hoãn chi trả cổ tức năm 2020

HOSE - 20/10/2021 21:39:01
THI: Nhắc nhở tạm hoãn chi trả cổ tức năm 2020

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo nhắc nhở tạm hoãn chi trả cổ tức năm 2020 đối với  Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện như sau:


Tài liệu đính kèm
  60317_-co-tuc-nam-2020.pdf

Tin tức về THI

Tin tức cùng ngành