Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SVC: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

HOSE - 21/10/2021 15:42:14
SVC: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (mã CK: SVC) như sau:


Tài liệu đính kèm
  30126_-dhcd-bat-thuong.pdf

Tin tức về SVC

Tin tức cùng ngành