Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SMT: Nguyễn Thị Thanh - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc - đã bán 19.370 CP

HNX - 22/10/2021 10:38:17
SMT: Nguyễn Thị Thanh - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc - đã bán 19.370 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thanh
- Mã chứng khoán: SMT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 19.770 CP (tỷ lệ 0,36%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Văn Dương
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chị dâu
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 47.755 CP (tỷ lệ 0,87%)

- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chị dâu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 19.770 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 19.370 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 400 CP (tỷ lệ 0,01%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
- Ngày bắt đầu giao dịch: 16/09/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 14/10/2021.

Tin tức về SMT

Tin tức cùng ngành