Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CCL: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2021

HOSE - 22/10/2021 15:50:42
CCL: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2021

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (mã CK: CCL) như sau:


Tài liệu đính kèm
  33240_ng-van-ban-lan-2.pdf

Tin tức về CCL

Tin tức cùng ngành