Mã Chứng Khoán   Tin tức  

FPT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Bùi Quang Ngọc

HOSE - 22/10/2021 16:27:57
FPT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Bùi Quang Ngọc

Bùi Quang Ngọc thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần FPT như sau:


Tài liệu đính kèm
  33532_uang-Ngoc-(CBTT).pdf

Tin tức về FPT

Tin tức cùng ngành