Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm và Bản cáo bạch chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền FPT/4M/SSI/C/EU/Cash-12

HOSE - 02/11/2021 12:06:25
Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm và Bản cáo bạch chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền FPT/4M/SSI/C/EU/Cash-12

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm và Bản cáo bạch chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền FPT/4M/SSI/C/EU/Cash-12 như sau:


Tài liệu đính kèm
  90747_quyen-co-bao-dam.pdf

Tin tức về FPT

Tin tức cùng ngành