Mã Chứng Khoán   Tin tức  

POW: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2021 so với quý 3/2020

HOSE - 02/11/2021 12:11:34
POW: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2021 so với quý 3/2020

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2021 so với quý 3/2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 

20211029_20211029 - POW - Giải trình Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021.pdf

Báo cáo tài chính quý 3/2021 (riêng lẻ + hợp nhât)

Tin tức về POW

Tin tức cùng ngành