Mã Chứng Khoán   Tin tức  

THI: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2021 so với quý 3/2020

HOSE - 02/11/2021 14:52:20
THI: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2021 so với quý 3/2020

Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2021 so với quý 3/2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 

35542_ong-LNST-Q3.2021.pdf

Báo cáo tài chính quý 3/2021 (riêng lẻ + hợp nhất)

Tin tức về THI

Tin tức cùng ngành