Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CMX: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

HOSE - 02/11/2021 16:07:18
CMX: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

 Công ty Cổ phần Camimex Group thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 61827_-thuong-nam-2021.pdf

Tin tức về CMX

Tin tức cùng ngành