Mã Chứng Khoán   Tin tức  

THG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2021 so với quý 3/2020

HOSE - 02/11/2021 17:30:11
THG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2021 so với quý 3/2020

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang công bố giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2021 so với quý 3/2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 

31913_doanh-qui-3.2021.pdf

Báo cáo tài chính quý 3/2021 (riêng lẻ + hợp nhất)

Tin tức về THG

Tin tức cùng ngành