Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SRF: Thông báo trúng thầu thi công dự án

HOSE - 02/11/2021 19:15:03
SRF: Thông báo trúng thầu thi công dự án

Công ty Cổ phần SEAREFICO thông báo  trúng thầu thi công dự án như sau:


Tài liệu đính kèm
 10012_u-thi-cong-du-an.pdf

Tin tức về SRF

Tin tức cùng ngành