Mã Chứng Khoán   Tin tức  

ITC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Đoàn Thị Kim Yến và Đoàn Thị Như Yến

HOSE - 02/11/2021 19:19:30
ITC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Đoàn Thị Kim Yến và Đoàn Thị Như Yến

Đoàn Thị Kim Yến và Đoàn Thị Như Yến thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà như sau:


Tài liệu đính kèm
 10035_Doan-Thi-Nhu-Yen.pdf
 10035_Doan-Thi-Kim-Yen.pdf

Tin tức về ITC

Tin tức cùng ngành