Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VOS: Giải trình KQKD HN và Tổng hợp quý 3/2021 so với cùng kỳ năm trước

HOSE - 02/11/2021 21:43:43
VOS: Giải trình KQKD HN và Tổng hợp quý 3/2021 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam giải trình KQKD HN và Tổng hợp quý 3/2021 so với cùng kỳ năm trước như sau:


Tài liệu đính kèm
 

53013_t-Quy-3-Nam-2021.pdf

Báo cáo tài chính quý 3/2021 (Riêng lẻ + hợp nhất)

Tin tức về VOS

Tin tức cùng ngành