Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TMT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

HOSE - 02/11/2021 23:12:44
TMT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Công ty Cổ phần Ô tô TMT thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20211025_20211025 - TMT - CBTT ngay ĐKCC chot quyen tham du ĐHĐCĐ bat thuong 2021.pdf

Tin tức về TMT

Tin tức cùng ngành