Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CMX: Kết quả đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ

HOSE - 02/11/2021 23:14:00
CMX: Kết quả đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ

Công ty Cổ phần Camimex Group công bố kết quả đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ như sau:


Tài liệu đính kèm
 10103_le-Camimex-Group.pdf

Tin tức về CMX

Tin tức cùng ngành