Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CMX: Báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ

HOSE - 02/11/2021 23:22:06
CMX: Báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ

Công ty Cổ phần Camimex Group công bố báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ như sau:


Tài liệu đính kèm
 112949_le-Camimex-Group.pdf

Tin tức về CMX

Tin tức cùng ngành