Mã Chứng Khoán   Tin tức  

POW: Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện công tác kiểm toán nội bộ

HOSE - 03/11/2021 01:28:42
POW: Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện công tác kiểm toán nội bộ

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP thông báo Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện công tác kiểm toán nội bộ như sau:


Tài liệu đính kèm
  60017_kiem-toan-noi-bo.pdf

Tin tức về POW

Tin tức cùng ngành