Mã Chứng Khoán   Tin tức  

THI: Bổ sung giải trình chênh lệch KQKD tại BCTC

HOSE - 03/11/2021 01:39:20
THI: Bổ sung giải trình chênh lệch KQKD tại BCTC

Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện bổ sung giải trình chênh lệch KQKD tại BCTC như sau:


Tài liệu đính kèm
 60221_ch-KQKD-tai-BCTC.pdf

Tin tức về THI

Tin tức cùng ngành