Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VOS: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Thủy

HOSE - 03/11/2021 05:48:24
VOS: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Thủy

Nguyễn Thị Thủy thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ  Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam như sau:


Tài liệu đính kèm
 73929_-Nguyen-Thi-Thuy.pdf

Tin tức về VOS

Tin tức cùng ngành