Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TMT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

HOSE - 03/11/2021 06:24:16
TMT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Ô tô TMT (mã CK: TMT) như sau:


Tài liệu đính kèm
 64309_huc-DHDCDBT-2021.pdf

Tin tức về TMT

Tin tức cùng ngành