Mã Chứng Khoán   Tin tức  

ITD: Thông báo về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE - 04/11/2021 17:43:31
ITD: Thông báo về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong thông báo về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

20211104_20211103 - ITD - CBTT vv trien khai lay y kien co dong bang vb.pdf

Tin tức về ITD

Tin tức cùng ngành