Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SHP: Thông báo thư mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HOSE - 05/11/2021 09:58:00
SHP: Thông báo thư mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam thông báo thư mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 82816_-2021_compressed.pdf

Tin tức về SHP

Tin tức cùng ngành