Mã Chứng Khoán   Tin tức  

THG: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1năm 2021 bằng tiền mặt

HOSE - 05/11/2021 11:03:27
THG: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1năm 2021 bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1năm 2021 bằng tiền mặt như sau:


Tài liệu đính kèm
 74122_c-dot-1-nam-2021.pdf

Tin tức về THG

Tin tức cùng ngành