Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HAG: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HOSE - 29/11/2021 11:44:11
HAG: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 110652_HDCD-TN-nam-2021.pdf

Tin tức về HAG

Tin tức cùng ngành