Mã Chứng Khoán   Tin tức  

MPC sắp chi gần 400 tỷ đồng trả cổ tức năm 2020, tỷ lệ 20%

DTCK - 29/11/2021 11:45:20
Ngày 10/12, CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã chứng khoán MPC - UPCoM) sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2020.

Cụ thể, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 20% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán vào ngày 30/12.

Với gần 200 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 400 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Xét về tình hình kinh doanh, trong quý III/2021, doanh thu thuần của Công ty giảm 37% xuống còn 2.784,8 tỷ đồng. Song nhờ giá vốn giảm 48% xuống 2.010,4 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp doanh nghiệp tăng 46% lên 774,4 tỷ đồng. Kết quả, Công ty lãi sau thuế 289,2 tỷ đồng, tăng 19%; trong đó, Công ty mẹ mang về 290,4 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng năm 2021, Công ty cho biết doanh thu thuần đạt 8,886,6 tỷ đồng, giảm 11% và lãi sau thuế 565,6 tỷ đồng, tăng 19% (Công ty mẹ đạt 544 tỷ đồng).

Năm nay, Công ty lên kế hoạch kinh doanh đạt 15.775 tỷ đồng doanh thu và 1.092 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 10% và 62% so với thực hiện năm 2020. Như vậy, sau 9 tháng, MPC đã hoàn thành được 56% chỉ tiêu doanh thu và 52% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản doanh nghiệp đạt hơn 10.523 tỷ đồng, tăng 18% so với hồi đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 19% lên hơn 2.083 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 48% lên 4.499 tỷ đồng. Mặt khác, nợ phải trả cũng tăng 42% lên hơn 5.119 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay ngắn hạn còn 4.020 tỷ đồng, tăng 30% và chiếm 79% tổng nợ.

Trên thị trường chứng khoán, mở đầu phiên giao dịch sáng ngày 29/11, cổ phiếu MPC giảm 1,5% xuống 45.700 đồng/CP.

Tin tức về MPC

Tin tức cùng ngành