Mã Chứng Khoán   Tin tức  

KHG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Khải Hoàn

HOSE - 29/11/2021 11:47:35
KHG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Khải Hoàn

Nguyễn Khải Hoàn thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land như sau:


Tài liệu đính kèm
 105250_Nguyen-Khai-Hoan.pdf

Tin tức về KHG

Tin tức cùng ngành