Mã Chứng Khoán   Tin tức  

KHG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Trần Thị Thu Hương

HOSE - 29/11/2021 11:47:59
KHG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Trần Thị Thu Hương

Trần Thị Thu Hương thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land như sau:


Tài liệu đính kèm
  105312_an-Thi-Thu-Huong.pdf

Tin tức về KHG

Tin tức cùng ngành