Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DXS: Thông báo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE - 29/11/2021 11:48:46
DXS: Thông báo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh thông báo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:


Tài liệu đính kèm
 103659_ay-YK-CD-bang-VB.pdf

Tin tức về DXS

Tin tức cùng ngành