Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CII: HĐQT thông qua lất ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE - 29/11/2021 12:01:31
CII: HĐQT thông qua lất ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM thông báo HĐQT thông qua lất ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:


Tài liệu đính kèm
 60030_ay-YK-CD-bang-VB.pdf

Tin tức về CII

Tin tức cùng ngành