Mã Chứng Khoán   Tin tức  

NLG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Ngô Thị Ngọc Liễu

HOSE - 29/11/2021 12:09:40
NLG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Ngô Thị Ngọc Liễu

Ngô Thị Ngọc Liễu báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long như sau:


Tài liệu đính kèm
 53124_go-Thi-Ngoc-Lieu.pdf

Tin tức về NLG

Tin tức cùng ngành