Mã Chứng Khoán   Tin tức  

S55: Vũ Sơn Thủy - Ủy viên HĐQT - đã bán 357.982 CP

HNX - 29/11/2021 12:13:55
S55: Vũ Sơn Thủy - Ủy viên HĐQT - đã bán 357.982 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Sơn Thủy
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: S55
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 357.982 CP (tỷ lệ 3,58%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 357.982 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 357.982 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 23/11/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 23/11/2021.

Tin tức về S55

Tin tức cùng ngành