Mã Chứng Khoán   Tin tức  

NDN: Mai Thị Thi - người có liên quan đến Tổng Giám đốc - đăng ký bán 1.203.475 CP

HNX - 29/11/2021 12:21:15
NDN: Mai Thị Thi - người có liên quan đến Tổng Giám đốc - đăng ký bán 1.203.475 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Mai Thị Thi
- Mã chứng khoán: NDN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.203.475 CP (tỷ lệ 1,68%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Quang Trung
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 6.075.450 CP (tỷ lệ 8,48%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.203.475 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: giảm tỉ lệ nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/11/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 24/12/2021.

Tin tức về NDN

Tin tức cùng ngành