Mã Chứng Khoán   Tin tức  

L40: Hà Thị Quyên - người có liên quan đến - đã bán 100.000 CP

HNX - 29/11/2021 12:22:00
L40: Hà Thị Quyên - người có liên quan đến - đã bán 100.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hà Thị Quyên
- Mã chứng khoán: L40
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 100.000 CP (tỷ lệ 2,8%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Bùi Duy Tiên
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 202.000 CP (tỷ lệ 5,65%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 100.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 10/11/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 10/11/2021.

Tin tức về L40

Tin tức cùng ngành