Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HNM: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HNX - 29/11/2021 12:59:37
HNM: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HNM của CTCP Sữa Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/12/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/12/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 31/12/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Công ty cổ phần Sữa Hà Nội, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tin tức về HNM

Tin tức cùng ngành