Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CFPT2104: Quyết định chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

HOSE - 29/11/2021 15:02:54
CFPT2104: Quyết định chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền FPT/ACBS/Call/UE/Cash/4M/10 (mã CK: CFPT2104) do Công ty TNHH Chứng khoán ACB phát hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  30735_m-yet-do-dao-han.pdf

Tin tức về FPT

Tin tức cùng ngành