Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CTF: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019

HOSE - 29/11/2021 15:10:31
CTF: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019

Công ty Cổ phần City Auto thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
 30933_19-bang-co-phieu.pdf

Tin tức về CTF

Tin tức cùng ngành