Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SRA: Hoàng Văn Ba - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 445.000 CP

HNX - 29/11/2021 15:40:24
SRA: Hoàng Văn Ba - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 445.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Văn Ba
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: SRA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.719.213 CP (tỷ lệ 10,92%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 445.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 26/11/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 24/12/2021.

Tin tức về SRA

Tin tức cùng ngành