Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HHS: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và tăng VCP từ NVCSH

HOSE - 29/11/2021 16:16:49
HHS: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và tăng VCP từ NVCSH

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và tăng VCP từ NVCSH như sau:


Tài liệu đính kèm
 52224_n-von-chu-so-huu.pdf

Tin tức về HHS

Tin tức cùng ngành