Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HAX: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án triển khai chi tiết việc phát hành trái phiếu chuyển đổi dưới hình thức phát hành riêng lẻ

HOSE - 29/11/2021 16:23:34
HAX: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án triển khai chi tiết việc phát hành trái phiếu chuyển đổi dưới hình thức phát hành riêng lẻ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án triển khai chi tiết việc phát hành trái phiếu chuyển đổi dưới hình thức phát hành riêng lẻ như sau:


Tài liệu đính kèm
  20211123_20211123 - HAX - NQHĐQT 33 - PHUONG AN PHAT HANH TRAI PHIEU CHUYEN DOI.pdf

Tin tức về HAX

Tin tức cùng ngành