Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CMC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Ngô Phương Anh

HNX - 29/11/2021 19:05:37
CMC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Ngô Phương Anh
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Phương Anh
- Họ tên người có liên quan: Ngô Thu Hương
- Mối quan hệ: Chị ruột
- Tỷ lệ nắm giữ: 5,61%
- Họ tên người có liên quan: Ngô Thị Mùi
- Mối quan hệ: Mẹ
- Tỷ lệ nắm giữ: 4,85%
- Mã chứng khoán: CMC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 559.500 CP (tỷ lệ 12,27%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 12.700 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 546.800 CP (tỷ lệ 11,99%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 476.900 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 10,46%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 1.023.700 CP
- Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 22,44%
- Lý do thay đổi sở hữu: Nhu cầu tài chính.
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 16/11/2021.

Tin tức về CMC

Tin tức cùng ngành