Mã Chứng Khoán   Tin tức  

IDV: Phùng Văn Quý - Ủy viên HĐQT - đã bán 70.000 CP

HNX - 29/11/2021 22:04:49
IDV: Phùng Văn Quý - Ủy viên HĐQT - đã bán 70.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phùng Văn Quý
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: IDV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 670.029 CP (tỷ lệ 3,19%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 70.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 70.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 600.029 CP (tỷ lệ 2,85%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 19/10/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 17/11/2021.

Tin tức về IDV

Tin tức cùng ngành