Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CFPT2104: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CFPT2104

HOSE - 29/11/2021 22:13:19
CFPT2104: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CFPT2104

Công ty TNHH Chứng khoán ACB thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền FPT/ACBS/Call/EU/Cash/4M/10 (mã CK: CFPT2104) như sau:


Tài liệu đính kèm
  32450_tai-ngay-dao-han.pdf

Tin tức về FPT

Tin tức cùng ngành