Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VOS: Giải trình chậm CBTT Nghị quyết HĐQT về giao dịch với bên có liên quan

HOSE - 30/11/2021 02:22:06
VOS: Giải trình chậm CBTT Nghị quyết HĐQT về giao dịch với bên có liên quan

Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam thông báo giải trình chậm CBTT Nghị quyết HĐQT về giao dịch với bên có liên quan như sau:


Tài liệu đính kèm
 41331_oi-Ben-Lien-Quan.pdf

Tin tức về VOS

Tin tức cùng ngành